Jednou z charakteristik 21. století se jeví úzká specializace. Lidstvo chce vědět stále víc a víc podrobností a detailů z libovolné sféry života. Profesionálové jedné oblasti velmi těžko rozumí profesionálům z druhé oblasti.

Právě proto je velmi zajímavý život a činnost Igora Kalinauskase, který se dokázal stát významným profesionálem v různých oblastech života – jako psycholog a filozof, režisér, muzikant a umělec. Jeden člověk, jeden život. Posledních 30 let se zaobírá pozorováním v oblasti praktické psychologie. Jím vypracované metody mají široké uplatnění.

V roce 1985 začal Igor Kalinauskas  pracovat jako psycholog s vrcholovými sportovci na fakultě tělesné výchovy – obor trenérství. Podle jeho metody trénovali členové družstva Ukrajiny a Sovětského svazu v lehké atletice, k nimž v tomto období (v roce 1984) patřil i mistr světa ve skoku do výšky R. Povarnicyn.

Od roku 1986 působil jako psycholog na Kyjevské univerzitě radiační medicíny. Obhájil práci na téma „Některé aspekty patologické adaptace osobnosti“ na základě materiálů, výzkumů a pozorování psychologických zvláštností lidí, kteří likvidovali následky výbuchu v černobylské atomové elektrárně.

Od roku 1996 je členem Akademie regionálních problémů  informatiky a řízení. V tomtéž roce mu Mezinárodní akademie informací, spojení a řízení v technice, přírodě a společnosti udělila titul profesor ve specializaci „filozofie a psychologie osobnosti“.

V roce 1999 byl zvolen členem Mezinárodní akademie vědy a kultury v San Francisku.  V tom samém roce mu tato akademie udělila titul doktor filozofie v oblasti „filozofie a psychologie osobnosti“ a v oblasti „socionika“.

V roce 2001 mu prezidium Mezinárodní akademie informace, spojení, řízení v technice, přírodě, společnosti uděluje vyznamenání  akademie „za zvláštní zásluhy ve vědě“.

V posledních letech se realizuje především jako malíř a muzikant. Ve spolupráci s Olgou Tkačenko vytvořili pěvecké Duo Zikr, které vychází z východní tradice spojení s bohem. Jejich první koncert se uskutečnil v roce 1993 v Petrohradě, kde přilákal přes tisíc návštěvníků. Za 23 let své existence koncertovalo Duo Zikr po celém světě: v USA, Francii, Itálii, Velké Británii, v Izraeli a Austrálii. Vydali přes 20 studiových alb a velké množství nahrávek svých koncertů a spolupracovali s mnoha věhlasnými hudebníky, producenty i režiséry (Boris Grebenshikov, Sergey Kuryokhin, Andrey Samsonov, Djivan Gasparyan, Evelyn Glennie či Sergej Bondarčuk).

V rámci malířské profese Igor Kalinauskas více než 10 let pracuje exkluzivně na personální objednávky. Jeho práce byly představeny na více než 30 personálních výstavách po celé Evropě. Na tento okamžik umělec prodal přes 900 obrazů. Většina jeho obrazů našla majitele po celém světě: v Kanadě, USA, Velké Británii, ČR, Slovensku, Litvě, Kypru, Izraeli, Holandsku, Rusku a Ukrajině.

V dubnu 2008 Igorovi Kalinauskasovi udělili zlatou medaili France Kafky (ČR).

V březnu 2009 byl zvolen členem Masarykovy akademie umění (ČR).

V srpnu 2009 byl zvolen členem Mezinárodní akademie Vesuvian (Itálie).

V září 2015 byl zvolen čestným členem Ruské akademie výtvarných umění.

Centra využívající jeho metodu DFS a metodu aktivní seberegulace se nachází v mnohých velkých městech Ruska, Ukrajiny, Pobaltí, Slovenska i Česka. Metoda nachází využití v procesu výuky herců, v přípravě sportovců, při práci s dětmi a především u širokého okruhu lidí, kteří si přejí zlepšit kvalitu svého života, svoji schopnost adaptace na okolní prostředí a zvýšit svůj tvořivý potenciál.

Je autorem více než dvacítky knih, jichž se v ruštině prodalo přes 180.000 kusů a kromě češtiny byly zatím přeloženy do angličtiny, němčiny, litevštiny a slovenštiny.