Rytmus D – zvučení rozpadu

Jak je to hrozné, když s dobrou náladou vejdete do obchodního domu a vyjdete naštvaní, nespokojení či podráždění. A ještě víc se zlobíte, když se téhle nálady nemůžete zbavit.

Mnozí z vás určitě znají pocit, kdy jste chtěli někoho uklidnit a sami jste se přitom rozčílili. Šli jste po ulici a kolem vás projelo auto, hrála v něm agresivní muzika a vás to znenadání podráždilo.

Určitě znáte i prostor, který ve vás vyvolává bolest, podráždění, hněv, smutek, žal, hrůzu, odpor. Je to také část prostoru, v němž žijeme a nemáme možnost ho ignorovat a vyhnout se mu. Proto je velice důležité pochopit, co nám chce takový prostor povědět, když uslyšíme takové zvučení – bolestné, agresivní, smutné. A jak odpovědět na takovéto výpovědi?

Tento aspekt přijetí prostoru jsme jazykem stavů označili jako destruktivní, rozrušující a pro jednoduchost a funkčnost jsme ho pojmenovali jako rytmus D. Klíčovým slovem je ROZPAD.

Kvalita zvučení prostoru je určena zdrojem energie. Zdroje energie rozdělujeme na:

  • 1. úroveň aktivity  –  Zdroj vitální energie
  • 2. úroveň aktivity  –  Zdroj emoční energie
  • 3. úroveň aktivity  –  Zdroj mentální energie
  • 4. úroveň aktivity  –  Harmonické zvučení všech tří úrovní aktivity, tzv. „čtyřka“

Kombinací rytmů a úrovní získáváme 16 znakový jazyk stavů. Označujeme je například 1A, 2A, 3A, 4A. Pro ukázku doporučujeme si poslechnout tyto skladby.

Stav 1D  –  Zdroj vitální energie, rytmus rozpadu, chaosu.
Janis Joplin – Cry Baby

Stav 2D  –  Zdroj emoční energie, rytmus rozpadu, chaosu.
The Doors – Five to one

Stav 3D  –  Zdroj mentální energie, rytmus rozpadu, chaosu.
Deep Purple – Stormbringer

Stav 4D  –  Harmonický zdroj energie, rytmus rozpadu, chaosu.
Mozart – Requiem