Rytmus B – rytmus života

“Slavnostní oběd pomalu končí. Nádobí je umyté, všechno je uklizené, světlo zhasnuté, zůstali už jen ti nejbližší. Zbývá jen vypít šálek čaje a rozejít se. Pomalu začíná upřímný rozhovor, který se netýká práce a starostí, ale dotýká se toho nejtajnějšího – vzácných prožívání, nadějí, kdy je myšlenka jednoho neočekávaným pokračováním prožívání pocitů druhého. Pauzy jsou obsažné jako fráze a tento tok spojují a sbližují jako nikdy. Obnovuje se pocit sounáležitosti k živému toku života.

Vůbec nepochybuji, že jste v mých popisech společné zvučení prostoru nejen uviděli, ale i pocítili a velmi snadno jste
k tomu přidali, na základě vašich asociací, různé obrazy a vzpomínky z vlastního života. Patří tam téměř všechno: rybaření u tichého jezera, dítě, které spinká ve své postýlce, ticho knihovny, cesta, která ubíhá pod koly auta. Všechny tyto vzpomínky, obrazy a situace sjednocují prostor, v němž se toto vše děje. Prostor, z něhož se všechno rodí, který se otvírá ve vaší paměti a pociťujete ho jako nepřerušovaný živý proud.

Právě proto jsme tento aspekt přijetí prostoru v jazyku stavů označili jako rytmus toku, jako rytmus života. Pro  jednoduchost funkčního použití jsme ho označili jako rytmus B. Klíčové slovo je ŽIVOT.” — úryvek z knihy Život jako prostor vztahů.

Kvalita zvučení prostoru je určena zdrojem energie. Zdroje energie rozdělujeme na:

  • 1. úroveň aktivity  –  Zdroj vitální energie
  • 2. úroveň aktivity  –  Zdroj emoční energie
  • 3. úroveň aktivity  –  Zdroj mentální energie
  • 4. úroveň aktivity  –  Harmonické zvučení všech tří úrovní aktivity, tzv. „čtyřka“

Kombinací rytmů a úrovní získáváme 16 znakový jazyk stavů. Označujeme je například 1A, 2A, 3A, 4A. Pro ukázku doporučujeme si poslechnout tyto skladby.

Stav 1B  –  Zdroj vitální energie, rytmus života.
Chris Rea – Road to Hell
Elvis Presley Love Me Tender

Stav 2B  –  Zdroj emoční energie, rytmus života.
Francis Goya – Elvira Madigan

Stav 3B  –  Zdroj mentální energie, rytmus života.
Eric Clapton – Layla

Stav 4B  –  Harmonický zdroj energie, rytmus života.
L. V. Beethoven – Symfonie č. 5
J. S. Bach – Adagio