Rytmus A – zvučení vesmíru

Ležíte v trávě. Nad hlavou máte jen čisté modré nebe. Všechny starosti postupně mizí v nekonečném nebi, myšlenky utichly, tělo téměř ztratilo svoje hranice. Vznášíte se mezi nebem a zemí. Cítíte, jste částí nekonečného světa. Jak je dobře! Jen já a vesmír!

Vůbec nepochybujeme o tom, že taková nebo podobná prožívání znáte. Každý z vás má, ze své vlastní zkušenosti a ze svých vlastních zážitků, co říci k takovým obrazům. Myslíme si, že stejně tak budete souhlasit s tím, že je spojuje jedno prožívání – prožívání své sounáležitosti s nekonečným světem, v němž žijeme. Právě proto jsme tento aspekt přijetí prostoru označili jazykem stavů jako rytmus nekonečna a pro jednoduchost funkčního použití jako rytmus A. Klíčovým slovem je VESMÍR.

Kvalita zvučení prostoru je určena zdrojem energie. Zdroje energie rozdělujeme na:

  • 1. úroveň aktivity  –  Zdroj vitální energie
  • 2. úroveň aktivity  –  Zdroj emoční energie
  • 3. úroveň aktivity  –  Zdroj mentální energie
  • 4. úroveň aktivity  –  Harmonické zvučení všech tří úrovní aktivity, tzv. “čtyřka”

Kombinací rytmů a úrovní získáváme 16 znakový jazyk stavů. Označujeme je například 1A, 2A, 3A, 4A. Pro ukázku doporučujeme si poslechnout tyto skladby.

Stav 1A  –  Zdroj vitální energie, rytmus nekonečna.
Edith Piaf – non, je ne regrette rien

Stav 2A  –  Zdroj emoční energie, rytmus nekonečna.
Edvard Grieg – Solveig’s Song
Camille Sain-Saens – The Swan

Stav 3A  –  Zdroj mentální energie, rytmus nekonečna. 3A je stav nadšení, ve kterém se rozšiřují hranice chápání světa, lidí sebe. Rozšíření viditelného pole.
Antonio Vivaldi – Gloria, část VII – Domine Deus
Freddie Mercury – Exercise In Free Love

Stav 4A –  Harmonický zdroj energie, rytmus nekonečna.
W. A. Mozart – Simfonie č. 40