Metoda DFS (diferencované funkční stavy) je patentovanou metodou aktivní seberegulace prof. Igora Kalinauskase, která se již více než 40 let úspěšně používá v Rusku, Pobaltí, na Ukrajině, Izraeli, na Slovensku a posledních 15 let také v České republice.

Metoda původně vznikla pro emoční trénink herců, pak byla využita při tréninku vrcholových sportovců, manažerů, při práci s dětmi a pro zvýšení efektivity života každého člověka.

Jedním ze základních prvků práce v DFS je rezonance: tím, že se člověk naučí měnit svůj vnitřní energetický stav na potřebnou kvalitu, dokáže ovlivňovat situace, vztahy, prostředí, výsledky. Člověk se tak může naučit řídit a kontrolovat svoji energii, svůj vnitřní stav, efektivně řešit úkoly, které před sebou má, realizovat svoje záměry, jasně vidět situace, ve kterých se nachází. Uvedená metoda umožňuje profesionální přístup člověka ke svému vlastnímu životu – ať už osobnímu, profesnímu nebo vnitřnímu.

Používáním metody DFS v praxi může člověk získat vnitřní stabilitu, dokáže čerpat poznání a sílu ze svých vlastních životních situací, přijít k harmonii ve vztazích se sebou samým, s druhými lidmi, s okolním světem. Naučí se využívat nejen svoji vlastní životní energii, ale i energii prostoru, která je všude kolem něho. S DFS má člověk možnost přijít ke svým vnitřním zdrojům a rezervám a začít je využívat v každodenním životě.

Více k různým oblastem využití DFS naleznete v sekci ohlasy.

Osvojení metody DFS

Na osvojení metody DFS se používá funkční systém „Ohnivý kvítek“ a komplex základních cvičení.

Ohnivý kvítek – funkční systém, který umožňuje řídit energii člověka. Tento funkční systém se vytváří v těle pomocí cvičení „Ohnivý kvítek“. Toto cvičení harmonizuje energii člověka, rozvíjí stabilní sebeuvědomění a napomáhá prostorovému a rezonančnímu přijetí a vzájemnému působení se sebou i s okolním světem.

Komplex základních cvičení:

„Kino“ nebo vzpomínání

pomáhá při rozvoji stabilního sebeuvědomění, při rozpojení se s vědomím. Reálně umožňuje přejít k prostorovému přijetí sebe.

„Nulová koncentrace“

cvičení napomáhá vypracovat stabilní emoční sféru, zastavit vnitřní dialog, je efektivní při rozvoji stabilního sebeuvědomění.

„Pozorování“

pomáhá dosáhnout vnitřního ticha a klidu vědomí. Umožňuje člověku přijímat situace celistvě.

„Let bílého ptáka“

rozvíjí představivost a schopnost vstupovat do jemných, diferencovaných vztahů s prostorem. Jedná se o relaxační cvičení.