K osvojení metody je potřeba pravidelné cvičení po dobu 30 dní, během které se pravidelně setkáváte instruktorem. Základní kurzy probíhají průběžně, většinou v menších skupinách nebo po předchozí dohodě je možná i individuální práce s instruktorem.

Základní kurz je zaměřený na osvojení si základů seberegulace na bázi DFS, na osvojení si základních cvičení metody DFS (pozorování, kino, let bílého ptáka, nulová koncentrace) a funkčního systému „Ohnivý kvítek“, na ovládání vlastní psychické energie, na osvojení si rezonančního vzájemného působení a na prostorové přijetí sebe samého a okolního světa.

Kromě praktické části se během základního kurzu máte možnost seznámit s:

  • Základy psychologie osobnosti
  • Základními pravidly dialogu
  • Metodou kvalitativních struktur
  • Já koncepcí
  • Mechanismy člověka a života

Základní kurzy se pořádají na různých místech České republiky a Slovenska. V případě zájmu o více informací o aktuálních kurzech nás prosím kontaktujte.

Instruktorem uvedené metody na území České republiky je Miroslav Lenčeš. Kurz DFS absolvoval u autora metody Igora Kalinauskase v roce 1994 v Kyjevě a pak jejích spolupráce několik let pokračovala v Kyjevě, Petrohradě a na Slovensku. Metodu začal vyučovat v roce 1997. Je neustále v osobním kontaktu s autorem metody a své kurzy vede v souladu s jeho nejnovějšími poznatky.