zivot-jako-prostor-vztahuŽivot jako prostor vztahů

Téměř každý člověk touží po lepším životě, chce dosahovat stále nové a nové cíle, touží pochopit svoji duši a realizovat sebe samého. Ve shonu každodenního života a pod vlivem vnějších okolností však na svá přání a na touhy duše velmi často zapomíná. Přichází tak o smysl svého života a přestává ho tvořit. Vzniká otázka – Co dělat? Samozřejmě, že je třeba hledat. Je třeba hledat způsoby a prostředky, které umožní změnit situaci, ve které se člověk nachází.

Metoda Diferencovaných funkčních vztahů (DFS) je praktický nástroj práce s psychickou energií. Tato metoda se opírá o vzájemnou rezonanci mezi člověkem a realitou, mezi subjektem a objektem. Umožňuje zformovat svoji vlastní energii do takové kvality, která je potřebná pro danou činnost, v daném čase. Napomáhá rozšířit hranice možností každého člověka v různých oblastech jeho života.
Vztahy se životem má každý člověk ve svých rukou!

Rehabilitace dušeREHABILITACE DUŠE: Dotek druhého života

Od autora: “Toto je pravděpodobně moje nejvroucnější, nejvášnivější a zároveň nejneobvyklejší povídání o životě vnitřního člověka. Co dělá člověka člověkem? Jeho vnitřní život. Život jeho duše, který není omezován žádnými zákony ani pravidly. Existují projekty, které jsou zaměřeny na vytvoření umělé inteligence. Nikdy nikdo ale nepřemýšlel o tom, že se dá vyprojektovat a vytvořit lidská duše.

Přišel jsem k závěru, že právě duše se rozhoduje. Ona je zdrojem síly a energie, která umožňuje filozofům, umělcům i básníkům přemýšlet o ideji bohočlověka. Kultura lidstva se skládá z příběhů lidské duše.

Logika “jediného”, kterou nesvazuje takzvaný zdravý rozum, nám umožňuje přiblížit se, pocítit, uvidět druhý život. V něm platí úplně jiné zákony. Podle nich má každý člověk hodnotu. Život člověka je svobodnou realizací jeho vlastních záměrů.”

intelektualni-dobrodruzstvi-1Intelektuální dobrodružství: Prvotní zdroje bytí  

Člověk touží milovat a zároveň být milován, touží vládnout a zároveň se podřizovat, touží chápat a zároveň být pochopený.

Jeho touhy závisí na jeho vztazích se sebou samým, se společností i se světem. Právě na těchto vztazích je závislé jeho štěstí, úspěch a nakonec i smysl každého jednoho lidského života.

V knize Intelektuální dobrodružství píše autor o poznání jako o životě, jako o způsobu přebývání ve světě. Je to specifický život, život člověka jako „JÁ“. K takovému životu přistupuje autor z technologického, intelektuálního pohledu. Právě v tom spočívá dobrodružství, intelektuální dobrodružství člověka, který hledá.
Intelektuální dobrodružství v hledání člověka.

intelektualni-dobrodruzstvi-2Intelektuální dobrodružství II: Revoluce vědomí

XXI. století. Třetí tisíciletí. Lidstvo zaznamenalo neuvěřitelný vývoj. Ale až teprve teď si začíná uvědomovat potřebu a nutnost zcivilizování vnitřního světa každého člověka. Co změní nejasný, neurčitý, nepochopitelný „život člověka“ na jeho reálné, unikátní přebývání ve světě?

Myslící bytost si musí uvědomit, že všechno začíná v jejím nitru.

Revoluce ve vědomí představuje přechod od nadvlády chaosu k vnitřnímu rozvoji. To znamená přechod k samostatnému přebývání ve světě a k plnohodnotnému životu, který si každý člověk vytvoří sám.

Je to o psychologii a filozofii činnosti. O aktivní pozici našeho JÁ ve světě, v němž přebýváme.

promenaProměna: Poznatky z Cesty

Tato kniha je dárek pro ty, kteří jsou ještě na Cestě, od toho, který už prošel. Je sestavena z autorových přednášek, které se konaly v různém čase, na různých místech, mezi různými lidmi.

Duchovnost je specifická forma existence v tomto světě a zdaleka není určena pro všechny lidi. Je třeba to mít neustále na paměti. Jinak upadnete do mánie velikosti nebo, což je ještě horší, do cynizmu ve vztahu k druhým lidem. Člověk, který si neváží lidského života, nemůže pojmout duchovní svět. Když tento vnitřní zákon překračujete, rozrušujete sami sebe místo toho, abyste se zabývali tvořením sebe samého.

“Duchovní člověk nemůže být necitlivý. Nemůže se skrývat v brnění. Jestli jste z této perspektivy nadšeni,pak je tato kniha určená právě vám. Možná vás bude inspirovat, možná vám pomůže. A možná…?”

sam-se-svetemSám se světem

Jedinečná kniha pro člověka dnešní doby, kdy jsme každý dostatečně vzdělaný, máme možnost logicky myslet, ale nedokážeme si přiznat fakt, že jsme udělaná věc. Uráží nás to. Je nepopiratelné, že neznáme hlavně sami sebe, a tak nám autor pomalu, postupně pomáhá odhalovat sebe jako takového, dává nám návod, jak se seznámit se svými mechanismy, učí nás vidět, jak pracují.

Čtenáři by postupně mělo docházet, jak důležité je osvojit si trvalé sebeuvědomění, díky němuž začne postupně ovládat svůj život, aktivně ho měnit a po čase i vytvářet podle svých představ.


I. N. Kalinauskas je doktor psychologie, spisovatel a spoluzakladatel nové oblasti – intrapsychologie. Léta jeho práce byla zaměřena na intelektuální vysvětlení a technické pochopení psychologických, intelektuálních a duchovních vztahů mezi člověkem, jeho okolím a realitou. Je autorem celé řady knih, které byly přeloženy do anglického, německého, ukrajinského, litevského, českého a slovenského jazyka.

Pokud máte zájem o pořízení jedné z výše uvedených knih Igora Kalinauskase, nebo se chcete informovat o dostupnosti dalších knih přeložených do českého nebo slovenského jazyka, neváhejte nás kontaktovat.